Botronic ili Botronik+ ili Botroniks elektronika: - PONUDA - PIB:107768116 - MB:62976152
Serbia - Novi Sad - Sr.Kamenica - tel.:0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

 

VCR20-1FA: Zaštita el.motora od povećanja zadate radne struje i uključenje rasterećenja ili smanjenja opterećenja ili signalizacije ili zaštite i sl. (za monofaznu ili trofaznu (kontrola jedne faze) radnu struju motora 5-100A)...

Opis: Detekcija radne struje el.motora i aktivacija relejnog izlaza kod povećanja (struje-opterećenja)...
Primene: Mašine i uredjaji sa mogućnošcu smanjenja opterećenja radnog motora zavisno od radne struje (prekid dotoka materijala i sl.)
Karakteristike: Detekcija (monofazna) radne struje el.motora preko mernog torusa 5-100A u kompletu te preko relejnog izlaza aktivacija uslova za rasterećenje... - Kućište: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92).

UPUTSTVO (pdf):
Komplet: Procesor + merni torus (5-100A) + uputstvo
Model: VCR20-1FA