Botronic ili Botronik+ ili Botroniks elektronika: - PONUDA - PIB:107768116 - MB:62976152
Serbia - Novi Sad - Sr.Kamenica - tel.:0642664273 (radni dan od 11-15h Viber+SMS non-stop) - botronik@gmail.com

 

BDC13: Progamabilni brojač impulsa (komada) sa Auto Reset funkcijom (0-999) i senzorom detekcije metala (induktivni)...

BDT-A20: DigProg Timer sa izborom programa rada i 2 relejna izlaza...

BDT2010: DigProg Timer za UV solarijume sa memorisanjem radnog vremena i broja radnih ciklusa (tretmana)...

VCR20-1FA: Zaštita el.motora od povećanja zadate radne struje i uključenje rasterećenja ili smanjenja opterećenja ili signalizacije ili zaštite i sl. (za monofaznu ili trofaznu (kontrola jedne faze) radnu struju motora 5-100A)...

BHR100: DigProgReg relativne vlaznosti vazduha (%RH) sa dig. senzorskom sondom i relejnim izlazom 16A...

BTR100: DigProgReg temperature (C) sa dig. senzorskom sondom DS18 i relejnim izlazom 16A...

BPP10: DigProgReg Vakuma ili Pritiska (1BAR) sa senzorom MPX serije i relejnim izlazom...

DCR32: DigProgReg broja obrtaja (2 brzine) i smera obrtaja DC El. Motora sa SoftStart funkcijom...

BFP401: DigProg Termoprocesor sa preciznom digitalnom termo sondom DS18B20 i 4 relejna izlaza (1xGrejanje + 3xHladjenje)...

BMD101S: Monofazni regulator snage (DIMER+VIBRO-DRAJVER) sa Soft Start (postepeni polazak) funkcijom upravljan spoljnjim kontaktima (S1=Snaga1(grubo) + S2=Snaga2(fino))...

BMD202: DigProg Monofazni regulator snage DIMER (proporcionalna regulacija broja obrtaja elektro motora) upravljan mernom temperaturom (kontrola ventilacije (broja obrtaja ventilatora) PROPORCIONALNO zavisno od temperature)...

BMD301: Monofazni regulator snage (DIMER) sa Soft Start (postepeni polazak) funkcijom upravljan DC naponom (0-5V/0-10V) ili komandnim tasterima...

BSR3AKU-NTK-3F: SMS Kontroler - Alarmna dojava sa akumulatorskim napajanjem za SMS+ZVONO dojavu prekida i povratka napona napajanja (tro-faznog mrežnog napona), temperaturnih alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...